کارت خرید » کاشمر طرح

یافتن محصولات و سرویس ها

هاست 100 مگابایت
فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD

2,500 تومان ماهانه
25,000 تومان سالانه
هاست 500 مگابایت
فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD

5,200 تومان ماهانه
60,000 تومان سالانه
هاست 1 گیگابایت
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD

9,700 تومان ماهانه
95,000 تومان سالانه
هاست 2 گیگابایت
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
18,000 تومان ماهانه
180,000 تومان سالانه
هاست 5 گیگابایت
فضا ۵ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD

25,000 تومان ماهانه
180,000 تومان سالانه
هاست 10 گیگابایت
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل سی پنل
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
37,000 تومان ماهانه
350,000 تومان سالانه

طراحی شده توسط کاشمر طرح