کارت خرید » کاشمر طرح

یافتن محصولات و سرویس ها

هاست 100 مگابایت
فضا100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
1,500 تومان ماهانه
18,000 تومان سالانه
هاست 500 مگابایت
فضا500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
3,000 تومان ماهانه
35,000 تومان سالانه
هاست 1 گیگابایت
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
6,500 تومان ماهانه
75,000 تومان سالانه
هاست 2 گیگابایت
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
12,000 تومان ماهانه
120,000 تومان سالانه
هاست 5 گیگابایت
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
17,000 تومان ماهانه
175,000 تومان سالانه
هاست 10 گیگابایت
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرویس پر سرعت لایت اسپید با هارد SSD
26,000 تومان ماهانه
250,000 تومان سالانه

طراحی شده توسط کاشمر طرح