کارت خرید » کاشمر طرح

یافتن محصولات و سرویس ها

ریسلر 10 گیگ
فضا 10 گیگابات
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
نوع هارد ssd
کلاد لینوکس دارد
آنتی شلر دارد
20,000 تومان ماهانه
200,000 تومان سالانه
ریسلر 20 گیگ
فضا 20 گیگابات
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
نوع هارد ssd
کلاد لینوکس دارد
آنتی شلر دارد
28,000 تومان ماهانه
280,000 تومان سالانه
ریسلر 5 گیگ
فضا 5 گیگابات
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
نوع هارد ssd
کلاد لینوکس دارد
آنتی شلر دارد
10,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سالانه
ریسلر نامحدود
فضا نامحدود
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
وب سرویس لایت اسپید
نوع هارد ssd
کلاد لینوکس دارد
آنتی شلر دارد
35,000 تومان ماهانه
350,000 تومان سالانه

طراحی شده توسط کاشمر طرح