کارت خرید » کاشمر طرح

یافتن محصولات و سرویس ها

ریسلر 10 گیگ
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
وب سرور قدرتمند انجینکس
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب زیبای Capri
مکان سرور المان
16,000 تومان ماهانه
ریسلر 20 گیگ
فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
وب سرور قدرتمند انجینکس
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب زیبای Capri
مکان سرور المان
23,000 تومان ماهانه
ریسلر 5 گیگ
فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
وب سرور قدرتمند انجینکس
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب زیبای Capri
مکان سرور المان
8,000 تومان ماهانه
ریسلر نامحدود
فضا نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
مجهز به آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
وب سرور قدرتمند انجینکس
کنترل پنل دایرکت ادمین با قالب زیبای Capri
مکان سرور المان
28,500 تومان ماهانه

طراحی شده توسط کاشمر طرح