دی ان اس ها

با سلام دی ان اس های سرور های  شرکت کاشمر طرح به شرح زیر میباشند

 

دی ان اس سرور چت روم

                                                                                                    ns1.kashmartarh.in     

 

                                                                                                    ns2.kashmartarh.in

 

                                                                                                   ip : 138.201.162.25          

 

دی ان اس سرور سایت ها

 

                                                                                                     ns3.kashmartarh.in     

 

                                                                                                     ns4.kashmartarh.in     

 

                                                                                                     ip : 138.201.162.29